Kategorie


TOPlist

 


» Přestupy
Přestupní řád

Pokud nerozhodne fotbalový výbor TJ Březiněves jinak, bude postupováno výhradně v souladu s platným přestupním řádem.

Upozorňujeme, že od 1.6.2016 platí nový přestupní řád. http://fotbal-trenink.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=1030:informace-lenm-far-ve-vci-planovanych-zmn-pestupniho-adu&catid=32:namty-postehy-komentae&Itemid=117

Podmínky přestupního řádu platné do 31.5.2016:

Kategorie přípravky

Odstupné za hráče přípravek v mateřském klubu je stanoveno bez ohledu na úroveň klubu, ze kterého nebo kam hráč přestupuje, pokud se kluby nedohodnou jinak. Odstupné se hradí vždy za každý byť jen započatý rok, kdy je hráč registrován.

Přestup hráče přípravky, jehož doba registrace je maximálně 1 rok = 1.500,- Kč

Přestup hráče přípravky, jehož doba registrace je od 1 roku do 2 let = 3.000,- Kč

Přestup hráče přípravky, jehož doba registrace je od 2 let do 3 let = 4.500,- Kč

Přestup hráče přípravky, jehož doba registrace je od 3 let do 4 let = 6.500,- Kč

Přestup hráče přípravky, jehož doba registrace je více jak 4 roky = 8.500,- Kč

Rozhodným dnem pro stanovení výše odstupného je datum zaslání odstupného bývalému klubu, jež musí nabývající klub doložit registračnímu úseku, avšak odstupné může být zasláno nejméně o týden později od informování bývalého klubu v souladu s čl. 5 odst. 2 písm. d) o zájmu o přestup daného hráče. Roční lhůta rozhodná pro stanovení odstupného uplyne dnem, který se svým označením shoduje se dnem, kdy došlo k registraci, která určuje počátek lhůty.

Kategorie žáci

Přestup do klubu hrajícího okresní soutěže = 3.000,- Kč

Přestup do klubu hrajícího okresní přebory = 5.000,- Kč

Přestup do klubu hrajícího krajské soutěže = 8.000,- Kč

Přestup do klubu hrajícího krajské přebory = 10.000,-Kč

Přestup do klubu soutěže SpSM = 20.000,-Kč

Přestup do klubu soutěže SpSM a soutěže SCM = 25.000,-Kč

Přestup mezi kluby soutěže SpSM = 30.000,-Kč

Přestup mezi kluby soutěže SpSM a soutěže SCM = 40.000,-Kč

Kategorie dorost

Přestup do klubu hrajícího okresní soutěže = 4.000, -Kč

Přestup do klubu hrajícího okresní přebory = 6.000, -Kč

Přestup do klubu hrajícího krajské soutěže = 10.000,-Kč

Přestup do klubu hrajícího krajské přebory = 15.000,-Kč

Přestup do klubu hrajícího divizi = 30.000,-Kč

Přestup do klubu soutěže SCM = 50.000,-Kč

Přestup do profesionálního klubu bez soutěže SCM = 50.000,-Kč

Přestup do profesionálního klubu soutěže SCM = 80.000,-Kč

NzBmZDZh